ชุดอะไหล่ พัดลมพ่นหมอก ชนิดต่างๆ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และสั่งซื้อสินค้าได้ที่  094-492-5666

ปั๊ม 1 ลิตร เปลือย

ปั๊ม 3 ลิตร เปลือย

ปั๊ม 1 ลิตร ชนิดเคส

ปั๊ม 3 ลิตร ชนิดเคส

 หัวพ่นไม่มีไส้กรอง

 หัวพ่นแบบมีไส้กรอง

ข้อต่อต้นสายเกลียวนอก

ข้อต่อต้นสายเกลียวใน

ข้อต่อสามทาง

ข้องอ

ข้อต่อตรงไม่มีรู

ข้อต่อตรงแบบมีรู

ข้อต่อปลายสาย

ก้านต่อ

หัวอุด

ชุดกรองน้ำ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และสั่งซื้อสินค้าได้ที่  094-492-5666