พัดลมไอน้ำเย็นกว่าแอร์หรือเปล่าครับ ???

» ต้อง ทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าระบบพัดลมไอน้ำกับแอร์ แตกต่างกัน  เพราะพัดลมไอน้ำเหมาะสำหรับพื้นที่เปิด  ภายนอกอาคาร แต่แอร์จะเหมาะสำหรับพื้นที่ปิด หรือภายในอาคารเท่านั้น ฉะนั้นจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับ ถ้าเปรียบเทียบระหว่างแอร์กับพัดลมไอ น้ำ ถ้าเป็นพื้นที่โล่ง ภายนอกอาคาร พัดลมไอน้ำสามารถที่จะทำความเย็นได้ครอบคลุมพื้นที่ได้ดีกว่า และไม่ค่อยมีผลต่างของอุณหภูมิรอบ ๆ บริเวณมากนัก

ถ้าเราจะติดระบบพ่นหมอกในสวนที่บ้าน จะทำได้มั๊ยครับ ???

» ได้ เลยครับ  เพราะระบบพ่นหมอกเป็นระบบที่สามารถเพิ่มความชื้นในอากาศโดยรอบบริเวณที่ติด ตั้ง จึงหมาะสำหรับติดตั้งไว้ในสวนเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับต้นไม้ และยิ่งถ้าเป็นต้นไม้ประเภทที่ไม่ค่อยชอบน้ำ แต่ชอบความชื้นจะเหมาะมากเลย  ยกตัวอย่างเช่น  สวนสไตล์บาหลี หรือสวนป่า หรือเป็นไม้จำพวกกล้วยไม้ก็ยิ่งดีครับ

พัดลมไอน้ำทำให้เป็นปอดบวมจริงหรือคะ ???

» ก่อน อื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า ระบบพัดลมไอน้ำนั้น  มีหลักการคือ การใช้น้ำที่มีแรงดันสูง พ่นออกมาทางรูที่มีขนาดเล็กมากๆ  เพื่อให้น้ำที่พ่นออกมามีขนาดละอองที่เล็กมากๆ และเมื่อน้ำมีขนาดละอองที่เล็กมาก จึงสามารถระเหยได้เร็วมาก เมื่อมาเจอกับอากาศ โดยมันจะทำการดูดความร้อน และระเหยไป น้ำจะทำให้อุณหภูมิโดยรอบของละอองมีอุณหภูมิลดลง  แต่จะมีค่าสัมประสิทธิ์ความชื้นเพิ่มขึ้น ฉะนั้น การใช้พัดลมไอน้ำ ควรใช้ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรใช้ในบริเวณที่ปิดครับ

พัดลมไอน้ำคืออะไร  เหมือนพัดลมตามบ้านหรือเปล่าคะ???

» พัดลม ไอน้ำกับพัดลมตามบ้านก็คือพัดลมเหมือนกันครับ  แต่ข้อแตกต่างของพัดลมไอน้ำกับพัดลมธรรมดาคือ  พัดลมธรรมดาตามบ้านนะครับ จะมีขนาดเล็ก  กำลังลมไม่แรงมาก เหมาะสำหรับใช้ในบริเวณจำกัดครับ  แต่พัดลมไอน้ำก็คือพัดลมธรรมดาแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากครับ  สามารถทำลมได้แรงกว่ามาก และไม่เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่แคบๆ เพราะจะเกิดความรำคาญได้ครับ  และที่สำคัญคือ พัดลมไอน้ำจะมีละอองน้ำขนาดเล็กพ่นออกตามบริเวณหน้าพัดลมครับ  เพื่อให้ละอองน้ำที่พ่นออกมาทำการลดอุณหภูมิของอากาศ ทำให้ลมที่ผ่านระบบพัดลมไอน้ำ สามารถลดอุณหภูมิได้ 5 – 10 องศา  จากอุณหภูมิที่ผ่านระบบ ซึ่งก็คือจุดที่แตกต่างกับพัดลมธรรมดานั่นเองครับ

พัดลมไอน้ำทำงานอย่างไรครับ ???

» การ ทำงานของพัดลมไอน้ำ อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่า น้ำเมื่อดูดกลืนความร้อนรอบๆ ตัวแล้วจะระเหยตัว ซึ่งสามารถทำให้อุณหภูมิรอบๆ ตัวลดต่ำลงได้ระดับหนึ่ง ซึ่งเราจะทำยังไงให้น้ำสามารถระเหยตัวได้เร็ว และสามารถดูดกลืนความร้อนรอบๆ ตัวได้เร็ว จึงมีการคิดค้นระบบนี้ขึ้นมา โดยอาศัยหลักการคือ การทำให้น้ำมีแรงดันสูงเพื่อที่จะพ่นผ่านรูหัวฉีดที่มีขนาดเล็กมาก   ซึ่งจะทำให้ละอองน้ำที่พ่นออกมามีขนาดที่เล็กมาก ประมาณ 5 – 25 ไมครอน  ประมาณ 0.15 มิลลิเมตร  ซึ่งมีผลทำให้ละอองน้ำสามารถระเหยตัวได้รวดเร็ว ทำให้สามารถลดอุณหภูมิของอากาศโดยรอบตัวได้เร็วขึ้น ซึ่งแรงดันน้ำที่ใช้งานจะอยู่ประมาณ 40 – 70 บาร์ ซึ่งแรงดันจะถูกสร้างโดยปั๊มแรงดันสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ และระบบต่างๆ จะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแรงดันสูงโดยเฉพาะเช่นกัน และเมื่อนำมาทำงานร่วมกับพัดลม จึงมีผลทำให้อากาศที่ผ่านพัดลม และมีละอองน้ำ จะมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิโดยรอบ  หรืออากาศที่เย็นนั่นเองครับ

พัดลมไอน้ำกินไฟเยอะมั๊ย ???

» พัดลม ไอน้ำกินไฟมากกว่าพัดลมปกตินิดหน่อยครับ เพราะว่าตัวพัดลมมีขนาดใหญ่  ยิ่งตัวพัดลมจะกินไฟอยู่ประมาณ 180 W. เองครับ  และตัวปั๊มแรงดันกินไฟประมาณ 200 W. เท่านั้น  ฉะนั้น ใน 1 ชั่วโมงที่พัดลม และปั๊มแรงดันจะกินไฟประมาณ 380 W.  หรือคิดเป็นค่าไฟประมาณ 1/3 หน่วย หรือคิดเป็นเงินประมาณ 1.2 บาท/ชั่วโมงเท่านั้นครับ  ส่วนน้ำที่ใช้จะน้อยมาก คือประมาณ 184 ซีซี/นาที  ใน 1 ชั่วโมงจะใช้น้ำประมาณ 11 ลิตรเท่านั้น จะเห็นว่า พัดลมไอน้ำประหยัดทั้งค่าไฟ และค่าน้ำ  ถ้าเกิดเทียบกับแอร์นะครับ  แต่ได้ความเย็นที่สดชื่นในบรรยากาศที่แตกต่างกันครับ